Caracteristicile organizațiilor sociale

Caracteristicile organizațiilor sociale


O organizație socială este o colecție de oameni,care pun în comun un singur obiectiv și acționează asupra anumitor reguli și principii. Fiecare organizație socială are valori, interese, trăsături, nevoi și, de asemenea, face anumite cerințe asupra societății. Cu toate acestea, acest tip de relație este adesea confundat cu alte tipuri de sisteme. Pentru a înțelege în final esența organizațiilor sociale, este necesar să cunoaștem trăsăturile lor distinctive.Caracteristicile organizațiilor sociale


instrucție


1


Capacitatea de a-și menține organizarea și de a continua să se dezvolte independent de impactul factorilor externi și interni.


2


Abilitatea de a aloca în același obiectorganizarea unuia sau mai multor sisteme necesare atingerii unui anumit scop. De exemplu, o întreprindere poate fi considerată ca un set de mașini necesare pentru producerea pieselor. În același timp, întreprinderea este un sistem de oameni care asigură producția neîntreruptă a produselor.


3


Orice sistem social este diferit în acest senso persoană își poate realiza pe deplin capacitățile în cadrul funcției care îi este atribuită. Orice element al sistemului poate lua parte la obținerea rezultatului dorit.


4


Stochasticitatea și complexitatea funcționării. Această caracteristică depinde în mod direct de numărul de elemente interconectate și de sistemul de obiective.


5


Există un anumit nivel de inerție, care permite anticiparea dezvoltării aproximative a organizației în viitorul apropiat.


6


Fiabilitate ridicată a elementelor de funcționare. Această proprietate este determinată de capacitatea componentelor de a fi interschimbabile. Aceasta include tehnologii alternative, metode de management al afacerii, materiale și management.


7


Existența unor procese obiective și subiective. Primele sunt legate direct de legile organizației și de regulile de funcționare a acesteia. Acestea includ ciclurile de producție, sinergia, proporționalitatea și compoziția. Al doilea proces depinde numai de adoptarea deciziilor manageriale.


8


Liderii oficiali și informali. Un lider este înțeles ca o persoană care întruchipează valorile și normele unui grup și susține în mod activ și protecția acestor norme. Un lider formal, de regulă, este numit de o autoritate superioară. Un lider informal este ales direct de către echipă. El acționează ca autoritate și apărător.


9


Baza oricărei organizații sociale este un grup mic. De regulă, acestea sunt 3-7 persoane care se află în mod constant în muncă interconectată și complementară.